Nie ma chyba nic gorszego niż pamięciowa nauka słówek. Wkuwanie na pamięć skutkuje tym, że szybko się zapomina. Na szczęście jest kilka innych metod. Dziś opiszę jedną z nich.  System powtórek.

Okazuje się, iż wystarczy nauczyć się około 20 słówek dziennie. Potrzeba na to maksimum do pół godziny czasu dziennie. Po upływie określonego czasu należy te zapamiętane słówka powtórzyć. I taką procedurę stosujemy kilka razy, powtarzając coraz rzadziej.

Po kilku takich powtórzeniach słówka zapamiętamy na całe życie.

No tak, tylko skąd wiadomo jak dobrać te okresy między powtórzeniami?

Nauka języka angielski Kielce

Na szczęście mamy do dyspozycji programy komputerowe. Jeden z nich, autorstwa Polaka, Dawida Calińskiego, jest bezpłatny w wersji do 500 słówek. Strona programu

FullRecall używa także aktywnych powtórek – aktywna powtórka ma miejsce gdy osoba ucząca się sama przypomina sobie daną informacje (przy pomocy pytania pomocniczego) wzmacniając, dzięki temu, ślad pamięciowy. Dzięki opcji „wskazówka” aktywne powtórki wspierane są, w pewnym stopniu, nawet gdy osoba nie pamięta odpowiedzi. Program umożliwia także stopniowe odkrywanie odpowiedzi poprzez wpisywanie jej z klawiatury, co daje natychmiastową informacje zwrotną czy przypomnienie jest właściwe i pomaga aktywować pamięć motoryczną.

FullRecall przechowuje wiedzę w formie par: pytanie-i-odpowiedź. Program zadaje osobie uczącej się pytania (uprzednio wprowadzone wraz z odpowiedziami), a osoba powinna myśleć o prawidłowej odpowiedzi na każde pytanie. Przy każdym pytaniu, po chwili zastanowienia, wciska przycisk „pokaż mi odpowiedź” („OK”) i wybiera ocenę – jak dobrze pamiętała prawidłową odpowiedź. Ta ocena daje programowi informację zwrotną. FullRecall przechowuje również inne dane (liczbę wszystkich powtórek danej jednostki wiedzy, aktualny interwał, itp.) – po otrzymaniu aktualnej oceny jest w stanie wyznaczyć następny, przewidywany optymalny termin powtórki danej jednostki wiedzy (tj. pytania-i-odpowiedzi): tj. taki, w którym osoba ucząca się będzie blisko zapomnienia danego elementu, ale jeszcze go nie zapomni. Z FullRecall można zapamiętywać nowy materiał szybko, bez martwienia się o powtórki tego co już zapamiętaliśmy – to program martwi się o to, zapewniając, że nawet jeśli coś zapomnimy – FullRecall wkrótce przypomni nam daną informacje.

Można zrobić kilka baz po 500 słówek, albo zapłacić za pełną wersję. Pobierz wersję bezpłatną.