FullRecall

FullRecall jest programem, który pomoże Ci efektywnie zapamiętywać informacje i utrzymać je w pamięci długoterminowej minimalną inwestycją czasową. Program używa sztucznej sieci neuronowej, która stopniowo dopasowuje się do Twojej krzywej zapominania aby wyznaczać powtórki na dni, w których dany materiał jest już bliski zapomnienia.

FullRecall używa także aktywnych powtórek – aktywna powtórka ma miejsce gdy osoba ucząca się sama przypomina sobie daną informacje (przy pomocy pytania pomocniczego) wzmacniając, dzięki temu, ślad pamięciowy. Dzięki opcji „wskazówka” aktywne powtórki wspierane są, w pewnym stopniu, nawet gdy osoba nie pamięta odpowiedzi. Program umożliwia także stopniowe odkrywanie odpowiedzi poprzez wpisywanie jej z klawiatury, co daje natychmiastową informacje zwrotną czy przypomnienie jest właściwe i pomaga aktywować pamięć motoryczną.
W praktyce

FullRecall przechowuje wiedzę w formie par: pytanie-i-odpowiedź. Program zadaje osobie uczącej się pytania (uprzednio wprowadzone wraz z odpowiedziami), a osoba powinna myśleć o prawidłowej odpowiedzi na każde pytanie. Przy każdym pytaniu, po chwili zastanowienia, wciska przycisk „pokaż mi odpowiedź” („OK”) i wybiera ocenę – jak dobrze pamiętała prawidłową odpowiedź. Ta ocena daje programowi informację zwrotną. FullRecall przechowuje również inne dane (liczbę wszystkich powtórek danej jednostki wiedzy, aktualny interwał, itp.) – po otrzymaniu aktualnej oceny jest w stanie wyznaczyć następny, przewidywany optymalny termin powtórki danej jednostki wiedzy (tj. pytania-i-odpowiedzi): tj. taki, w którym osoba ucząca się będzie blisko zapomnienia danego elementu, ale jeszcze go nie zapomni. Z FullRecall można zapamiętywać nowy materiał szybko, bez martwienia się o powtórki tego co już zapamiętaliśmy – to program martwi się o to, zapewniając, że nawet jeśli coś zapomnimy – FullRecall wkrótce przypomni nam daną informacje.