Język angielski

Język angielski

Angielski coraz bardziej wchodzi do naszego języka. Coraz więcej słów w reklamach, nazwach, tabloidach, biznesie czy języku potocznym to słowa angielskie. Dla młodego pokolenia to naprawdę żaden problem. Już w szkole podstawowej język angielski jest nauczany...